Välkommen Kamilla!

Möt Arbetsgivaralliansens nya kommunikatör, Kamilla Kraczkowski, som med en bakgrund som bland annat fotograf hoppas förenkla vardagen för er medlemmar.

Vilken är din bakgrund?

Efter att ha varit verksam som fotograf, pressfotograf och kursledare på Fotografiska i Stockholm skolade jag om mig till kommunikatör med inriktning foto/video. Som kommunikatör har jag bland annat arbetat för Svenska med baby, språkträning för nyanlända föräldrar. Jag kommer senast från Studieförbundet Bilda, som är anslutna till Arbetsgivaralliansen, så det ska bli roligt att förstå och förmedla det arbetsrättsliga perspektivet.

Vad innebär din roll som kommunikatör?

När jag börjar blir vi två kommunikatörer på Arbetsgivaralliansen. Mitt fokus kommer att ligga på planering, utveckling och produktion av innehåll i digitala kanaler, bland annat nyhetsbrev, film och sociala medier. En del av arbetet handlar om att utveckla strategier för kommunikationen i olika kanaler. Här ser jag fram emot att göra analysen så att det möter de behov som finns hos er medlemmar och inom Arbetsgivaralliansen, men jag har redan flera idéer.

Vad skulle du vilja säga till medlemmarna?

Jag är jättesugen på att lära känna er medlemmar och fånga upp berättelser från er verklighet. Som filmare och fotograf ser jag fram emot att göra besök på plats hos er, så att jag också bättre kan förstå era utmaningar. Det ska bli roligt att sätta mig in i ett nytt område, arbetsrätt. Eftersom jag kommer från ”andra sidan” hoppas jag kunna bidra till bra kommunikation som är både pedagogisk och lätt att ta till sig.

Jag är jättesugen på att lära känna er medlemmar och bidra till bra kommunikation som är både pedagogisk och lätt att ta till sig.

Kamilla Kraczkowski, ny kommunikatör på Arbetsgivaralliansen

Kamilla är ett efterlängtat tillskott hos oss. Med sin breda erfarenhet kommer hon att lyfta kommunikationen med er medlemmar en nivå.

Hans-Göran Elo, förbundsdirektör Arbetsgivaralliansen