Välkommen Madeleine!

Vi är glada att presentera vår nya chefsjurist Madeleine Wagemyr som börjar hos oss den 1 oktober. Madeleine kommer närmast från Scen & Film där hon har arbetat som förhandlingschef och förbundsjurist. På Arbetsgivaralliansen kommer hon vara ytterst ansvarig för både externa och interna juridiska frågor.

I närmare sexton år har Madeleine jobbat på Scen & Film där hon har haft blandade uppgifter, till exempel har hon varit ansvarig för kollektivavtalsförhandlingar och rättsliga processer men också varit chef för åtta jurister. Innan dess jobbade hon i domstol och på en upphovsrättsorganisation.

I sin nya tjänst som chefsjurist på Arbetsgivaralliansen kommer Madeleine ge råd och stöd till våra medlemmar, men också vara ytterst ansvarig för externa och interna juridiska frågor, med ett särskilt fokus på området pensioner och försäkringar, vilket hon har stor erfarenhet av från sin senaste anställning. 

Jag är så glad och stolt över att jag fått möjligheten att arbeta på Arbetsgivaralliansen. Jag ser fram emot att få lära mig mer om medlemmarna och få hjälpa dem med deras arbetsrättsliga utmaningar.

Madeleine Wagemyr, ny chefsjurist på Arbetsgivaralliansen

Vi är väldigt glada över att Madeleine börjar hos oss. Hennes breda kompetens och gedigna erfarenhet kommer vara till stor nytta för våra medlemmar.

Maria Liljedahl, förhandlingschef på Arbetsgivaralliansen