Välkommen till TRIA och Arbetsgivaralliansen!

Sedan den 1 juli 2017 har Arbetsgivaralliansen en ny bransch, TRIA.

Huvudmannaförbundet beslutade i våras att överföra sina medlemmar till Arbetsgivaralliansen. Övergången till Arbetsgivaralliansen och den nya branschen TRIA skedde den 1 juli 2017. Medlemmarna i TRIA kommer tills vidare ha samma rådgivare som tidigare, Christina Thunberg. Så småningom kommer ytterligare en rådgivare arbeta med branschen.

Arbetsrättslig rådgivning

På Arbetsgivaralliansens webbplats under Rådgivning finns ett bibliotek med information som är relevant för dig som arbetsgivare. Ert/era kollektivavtal, checklistor, blanketter och mallar finns under Avtal & mallar. Tänk på att du måste vara inloggad för att kunna ta del av informationen.

Den som inte ännu fått lösenord kan ha uppgivit fel epostadress. Kontakta webbsupporten, telefon 08- 545 912 00 eller e-post support@arbetsgivaralliansen.se  för att få hjälp med inloggning.

Nyhetsbrev

Arbetsgivaralliansens nyhetsbrev ArbetsgivarAktuellt skickas ut via e-post ungefär varannan vecka. Där får ni information som är relevant för er verksamhet och bransch. Under Mina sidor kan ni hantera er prenumerationen.  

Rådgivare

TRIAs rådgivare Christina Thunberg nås på den nya e-postadressen christina.thunberg@arbetsgivaralliansen.se, telefon 08-545 912 13.

Ni kan även vända er till Arbetsgivarjouren, telefon 0771-19 19 00, för arbetsrättslig rådgivning. Ordinare öppettider är kl: 8.30-16.30. 

Inrangering av det nya kollektivavtalet

Vi återkommer med information gällande inrangering av det nya kollektivavtalet inom kort.

Visita

De medlemmar inom TRIA som bedriver verksamhet inom måltids- besöks- och upplevelsenäringen kan genom medlemskapet hos oss även få tillgång till branschmedlemskap i Visita.

Ni som tidigare varit medlemmar i Visita ombedes att omgående kontakta kansliet för råd om hur anslutning genom Arbetsgivaralliansen bör göras.

Trygghetsrådet

Alla medlemmar i TRIA omfattas nu av TRS, vilket är en stor förmån. Läs mer på TRS webbsida

Olycksfallsförsäkring för ideellt arbetande

Olycksfallsförsäkringen för ideellt arbetande ingår i medlemskapet helt utan extra kostnader.

Försäkringen omfattar volontärer och förtroendevalda som för en ringa eller ingen ersättning alls gör frivilliga insatser för medlemsorganisationer tillhörande Arbetsgivaralliansen. Försäkringsgivare är Folksam.

Försäkringarna administreras av Allians Försäkringsförmedlare och det är till dem ni vänder er vid eventuella frågor.

Vill du veta mer?
Kontakta Allians Försäkringsförmedlare
på telefon 08-700 51 70 eller e-post på info@allians.com

www.allians.com