Välkommen Tommy!

Vi vill välkomna Tommy Nordmark som ny ledarskap- och organisationsutvecklare.

Från och med första februari har vi en helt ny roll på Arbetsgivaralliansen; ledarskap- och organisationsutvecklare och därmed en ny kollega!

Hej Tommy! Vilken är din bakgrund?

Jag är beteendevetare med en magisterexamen i Psykologi med inriktning mot arbetslivet. Jag har arbetat med ledarskap i snart 30 år både som chef och ledaren men också som utbildare och handledare. Den absolut största delen av mitt arbetsliv har jag spenderat inom ideella och idéburna organisationer, den största delen inom idrotten.

Vad innebär din nya roll hos Arbetsgivaralliansen?

Min roll hos Arbetsgivaralliansen är helt ny så det är något som vi kommer att forma tillsammans. Men övergripande så handlar det om att jag ska vara ett stöd och en motor i att utveckla organisation och ledarskap. I detta kommer det bland annat att ingå att vara ett stöd till våra olika branschkommittéer. Men också ett stöd till medlemmarna i stort.

Vad skulle du vilja säga till våra medlemmar?

Jag vill säga att jag är mycket glad och energifull över att få möjlighet att arbeta i en viktig organisation och i en viktig sektor, civilsamhället, för ett väl fungerande samhälle.

Välkommen Tommy!