Värdet på ideell verksamhet uppskattas till 131 miljarder

Ersta Sköndal Bräcke högskola har i samarbete med Statistiska centralbyrån gjort ett försök att utvärdera värdet av ideell verksamhet ur ett ekonomiskt perspektiv. Resultatet är sammanställt i rapporten "Det frivilliga arbetet i Sverige som del av BNP".

Rapporten redogör för de uppgifter som samlades in under mätåret 2014, då ungefär 3,7 miljoner personer under 676 miljoner timmar var engagerade i obetalt arbete inom ramen för en ideell organisation. Det ekonomiska värdet uppskattades till hela 131 miljarder kronor, att jämföra med bidraget på 54 miljarder kronor från stat, regioner (landsting) och kommuner.

Ola Segnestam Larsson på Ersta Sköndal Bräcke högskola konstaterar också att motsvarigheten i BNP är hela 3,32 procent, detaljhandeln utgör exempelvis 3,27 procent. Även om värdet på frivilligt arbete traditionellt sett inte mäts i antal kronor och ören säger Ola att sådana jämförelser bidrar till att synliggöra det ideella arbetets betydelse i civilsamhället och Sverige.

Läs mer om initiativet på Ersta Sköndal Bräcke högskolas webbplats och ta del av rapporten "Det frivilliga arbetet i Sverige som del av BNP" (pdf, 221 kb).