Vi söker nya ledamöter till Branschkommitté Ideella och Idéburna Organisationer

Nomineringskommittén för Ideella och Idéburna Organisationer söker förslag på namn inför fyllnadsvalet av nya ledamöter till branschkommittén. Två ledamöter har under mandatperioden bytt tjänster vilket gör att vi nu har vakanta platser.

Att sitta med i branschkommittén är ett roligt och varierande uppdrag, bland annat har kommittén i uppgift att:
-sluta kollektivavtal med respektive fackförbund. Branschkommittén utfärdar även riktlinjer för tillämpningen av kollektivavtal
-stärka branschens intressegemenskap
-arbeta med för branschen gemensamma arbetsgivarfrågor

För närvarande sitter följande personer i branschkommittén:

Karin Sjöholm, ordförande, Centerpartiet.
Robert Bergman, Human Bridge.
Maria Westerlund, Stockholm Environment Institute.
Walter Ruth, Konstnärernas kollektivverkstad i Göteborg.


Här kan du läsa mer om vad det innebär att vara ledamot i branschen Ideella och idéburna organisationer (§ 11 Branschverksamhet)

https://www.arbetsgivaralliansen.se/om-oss/var-verksamhet/vara-stadgar/

Nomineringskommittén som tar hand om inkomna förslag består av Lotta Ragelius, Folkbildningsrådet och Christer Wik, IOGT-NTO

Mejla in ditt förslag till Marie Lav senast den 24 nov, marie.lav@arbetsgivarallianse.se