Vill du vara mentor?

Arbetsgivaralliansen startar inom kort ett mentorprogram till vilket vi nu söker kandidater att ingå i vår mentorbank.

Programmet pågår under ett år med start i mars 2019 och avslut i februari 2020. Mentorprogrammet är ett pilotprojekt och målgrupp i denna programomgång är folkhögskolerektorer med minst fem års erfarenhet.

Syfte

Syftet med mentorprogrammet är att stärka folkhögskolerektorer i chefs- och ledarrollen genom att få verktyg till att utveckla såväl det personliga ledarskapet som arbetsorganisationen i vardagen och med ett strategiskt perspektiv. Varje deltagare får en individuellt utvald mentor.

Vad förväntas?

Av mentorn förväntar vi att du kan avsätta ca 1,5-2 timmar i månaden för samtal med din adept. 

Ersättning och anmälan

Mentorerna får ett sammanlagt arvode om 5 000 kr och ersättning för eventuella resor i samband med träffar med adepten. 

Är du intresserad och har tid för uppdraget, anmäl dig genom att fylla i intresseanmälan nedan.

Matchning med adepter kommer att ske i god tid före programstart och besked om resultatet får du senast i februari 2019.

Frågor 

Arbetsgivaralliansen samarbetar med Resource People, som svarar för genomförandet av mentorprogrammet. Programledare är Christina Nordberg Prah, Marianne af Malmborg och Torborg Wärn, alla från Resource People.

Frågor om programmet kan ställas till Torborg Wärn
torborg.warn@olgor.se, 070-631 03 31.

Mentorkandidat – Intresseanmälan

25 100