Ytterligare 140 miljoner till civilsamhället

Regeringen föreslår ytterligare ekonomiskt tillskott till civilsamhällets arbete mot ökad utsatthet med anledning av pandemin.

I vårändringsbudgeten föreslår regeringen att ytterligare 140 miljoner kronor satsas på civilsamhällets arbete med att stödja utsatta grupper under 2021. Medlen syftar till att stödja organisationer som med anledning av pandemin behöver anpassa eller förstärka sin stödverksamhet för att möta ökade eller förändrade behov av stödinsatser, t.ex. behov att öka närvaron på nätet för att nå utsatta grupper.

Stödverksamhet för utsatta barn och våldsutsatta

Regeringen föreslår att ytterligare 90 miljoner kronor tillförs under 2021 för organisationer som arbetar med barn i utsatta situationer samt organisationer som arbetar med våldsutsatta kvinnor, barn och hbtqi-personer och mot våld i nära relationer och hedersrelaterat våld och förtryck. Det nu föreslagna stödet är en fortsättning på tidigare satsningar.

Insatser för samhällets mest utsatta

Utöver satsningen på utsatta barn och våldsutsatta tillför regeringen även 50 miljoner kronor som ska stärka civilsamhällets arbete med sociala och humanitära insatser för samhällets mest utsatta. Det beror på att dessa organisationer vittnar om ökad efterfrågan från delvis nya grupper, som drabbas av exempelvis psykisk ohälsa, arbetslöshet och bostadslöshet under pandemin.

Mer information och ansökan

Ansökningsförfarande och mer information publiceras här:

Till Socialstyrelsen >>

Till Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor >>

Regeringen har i flera omgångar skjutit till mer pengar till civilsamhället för samma ändamål. Under 2021 erbjuds sammanlagt 240 miljoner kronor i stöd. Regeringens förslag bygger på en överenskommelse mellan regeringspartierna, Centerpartiet och Liberalerna.