Kandidatnominering Ideella och Idéburna Organisationer

Det är nu dags att lämna förslag till kandidatnominering för både branschkommitté och nomineringskommitté Ideella och Idéburna Organisationer inför stämma och branschens möte 2022.

Det är nu dags att lämna förslag till kandidatnominering till branschkommitté Ideella och Idéburna Organisationer inför stämma och branschens möte den 26 april 2022. Eftersom det är dags för omval och nyval är det viktigt att ni nominerar kandidater! Vi vill också få förslag till nomineringskommittén.

Följande ingår för närvarande i branschkommittén:

Karin Sjöholm, ordförande, Centerpartiet.
Robert Bergman, Human Bridge.
Maria Westerlund, Stockholm Environment Institute.
Walter Ruth, Konstnärernas kollektivverkstad i Göteborg.
Marie Lav, sekreterare, Arbetsgivaralliansen.

Alla ledamöter står till förfogande för omval. 

Nomineringskommitté:
Lotta Ragelius, Folkbildningsrådet, lotta.ragelius@folkbildningsradet.se 
Christer Wik, IOGT-NTO, christer.wik@iogt.se

Vi önskar förslag på kandidater senast den 28 februari 2022

Förslag på kandidater och dess kontaktuppgifter skickas till:
Arbetsgivaralliansen
Marie Lav
Fleminggatan 7
112 26 STOCKHOLM

Tel: 08-545 912 04
E-post: marie.lav@arbetsgivaralliansen.se

Frågor kring valförfarandet besvaras av nomineringskommittén.

Vi kommer senare att skicka ut kallelse till stämma och branschens möte.

Boka redan idag den 26 april 2022!