Kandidatnominering Trossamfund och Ekumeniska Organisationer

Det är nu dags att lämna förslag till kandidatnominering för både branschkommitté och nomineringskommitté för Trossamfund och Ekumeniska Organisationer inför stämma och branschens möte 2022.

Det är nu dags att lämna förslag till kandidatnominering till branschkommitté Trossamfund och Ekumeniska Organisationer inför stämma och branschens möte den 26 april 2022. Eftersom det är dags för omval och nyval är det viktigt att ni nominerar kandidater! Vi vill också få förslag till nomineringskommittén.

Följande ingår för närvarande i branschkommittén:

Madeleine Hansson, ordförande, Equmeniakyrkan.
Peter Christensen, Judiska församlingen.
Stefan Eriksson, Svenska Alliansmissionen.
Sara Lindblad, Equmeniakyrkan.
Stefan Herczfeld, Stockholms Katolska stift.
Johanna Davén, Evangeliska Frikyrkan.
Helene Lundgren, Evangeliska Fosterlands Stiftelsen
Mia-Lisa Dahlqvist, Frälsningsarmén. 
Jan-Eric Rönngren, sekreterare, Arbetsgivaralliansen.

Följande ingår för närvarande i nomineringskommittén:

Margareta Smedberg Andersson
Sarah Mossop

Vi önskar förslag på kandidater senast den 28 februari 2022

Förslag på kandidater och dess kontaktuppgifter skickas till:
Arbetsgivaralliansen
Jan-Eric Rönngren
Fleminggatan 7
112 26 STOCKHOLM

Tel: 08-545 912 07
E-post: jan-eric.ronngren@arbetsgivaralliansen.se

Frågor kring valförfarandet besvaras av undertecknad.

Vi kommer senare att skicka ut kallelse till stämma och branschens möte.

Boka redan idag den 26 april 2022!

Porträttbild av Jan-Eric Rönngren

Jan-Eric Rönngren

Titel
Rådgivare Bransch Trossamfund och Ekumeniska Organisationer
Telefonnummer
08-545 912 07
E-postadress