Kandidatnominering Upplevelse och Kultur

Det är nu dags att lämna förslag till kandidatnominering för både branschkommitté och nomineringskommitté Upplevelse och Kultur inför stämma och branschens möte 2022.

Det är nu dags att lämna förslag till kandidatnominering till branschkommitté Upplevelse och Kultur inför stämma och branschens möte den 26 april 2022. Eftersom det är dags för omval och nyval är det viktigt att ni nominerar kandidater! Vi vill också få förslag till nomineringskommittén.

Följande ingår för närvarande i branschkommittén:

Annika Eriksson, Folkspel i Sverige AB, ordförande
Anna Halvarsson Hakeröd, Universeum.
Linnéa Hindvik, Astrid Lindgrens Värld.
Maria Liljedahl, Arbetsgivaralliansen, sekreterare

Vi önskar förslag på kandidater senast den 28 februari 2022

Frågor kring valförfarandet besvaras av undertecknad.

Förslag på kandidater och dess kontaktuppgifter skickas till:

Arbetsgivaralliansen
Maria Liljedahl
Fleminggatan 7
112 26 Stockholm

Tel: 08 – 545 912 01
E-post: maria.liljedahl@arbetsgivaralliansen.se

Vi kommer senare att skicka ut kallelse till stämma och branschens möte.
Boka redan idag den 26 april 2022!

Porträttbild av Maria Liljedahl

Maria Liljedahl

Titel
Förhandlingschef
Telefonnummer
08-545 912 01
E-postadress