Kandidatnominering Utbildning och Folkbildning

Det är nu dags att lämna förslag till kandidatnominering för branschkommitté Utbildning och Folkbildning inför stämma och branschens möte den 26 april 2022.

Det är nu dags att lämna förslag till kandidatnominering till branschkommitté Utbildning och Folkbildning inför stämma och branschens möte den 26 april 2022.

Nomineringskommitténs arbete med förberedelser pågår och vi söker kandidater som är beredda att åta sig spännande, givande och ibland svåra uppdrag i vår kommitté, t.ex. avtal m.m.

Följande ingår för närvarande i branschkommittén:

Bo Olofsson, Framnäs Folkhögskola, ordförande      Till förfogande för omval 
Heléne Kindström, Röda Korsets Högskola               Till förfogande för omval 
Ian Plaude, Stockholms Musikpedagogiska Institut   Till förfogande för omval 
Torbjörn Björlund, Bona folkhögskola                         Till förfogande för omval 
Ulrika Gleisner, Eslövs folkhögskola                           Till förfogande för omval 
Caroline Brun, Sommenbygdens folkhögskola           Har avböjt omval
Jan-Olof Hemmingsson, Åredalens Folkhögskola      Har avböjt omval
Marina Malmqvist, Stadsmissionens Skolstiftelse       Har avböjt omval

Caroline Brun, Jan-Olof Hemmingsson och Marina Malmqvist har meddelat att de inte står till förfogande för omval.

För nomineringskommittéernas fortsatta arbete önskar vi förslag på kandidater till branschkommittén senast den 28 februari 2022.

Nomineringskommitténs ledamöter:
Roger Johansson, roger.johansson@fridhemsfolkhogskola.se , telefon 0418-44 60 07
Eivor Olofsson, eivor.olofsson@telia.com
Elisabet Strömfelt, lisa.stromfelt@gmail.com.

Frågor kring valförfarandet besvaras av Roger Johansson.

Förslag på kandidater och dess kontaktuppgifter skickas till:

Roger Johansson
Fridhems folkhögskola
Box 123
268 22 Svalöv
E-post: roger.johansson@fridhemsfolkhogskola.se

Kallelse till stämma och branschens möte skickas senare, men boka redan idag den 26 april 2022!

 

Arbetsgivaralliansen är en fristående arbetsgivarorganisation för arbetsgivare inom det civila samhället. Medlemmarna i bransch Utbildning och Folkbildning utgörs av rörelsefolkhögskolor, ideella och idéburna skolor, högskolor och andra utbildningssamordnare.

Porträttbild av Jonas Bergman

Jonas Bergman

Titel
Rådgivare Bransch Utbildning och Folkbildning
Telefonnummer
08-545 912 08
E-postadress
Porträttbild av Christer Johansson

Christer Johansson

Titel
Rådgivare Bransch Utbildning och Folkbildning
Telefonnummer
08-545 912 13
E-postadress