Kandidatnominering Vård och Omsorg

Det är nu dags att lämna förslag till kandidatnominering för både branschkommitté och nomineringskommitté Vård och Omsorg inför stämma och branschens möte 2022.

Det är nu dags att lämna förslag till kandidatnominering till branschkommitté Vård och Omsorg inför stämma och branschens möte den 26 april 2022. Eftersom det är dags för omval och nyval är det viktigt att ni nominerar kandidater! Vi vill också få förslag till nomineringskommittén.

Följande ingår för närvarande i branschkommittén:

Bodil Takvam, Bräcke Diakoni, ordförande.
Lauretta Gfrörer, Hela Människan.
Magnus Rydberg, Stiftelsen Torpahemmet.
Charlotte Klint, S:t Lukas Uppsala
Marie Nordwall, Diakonistiftelsen Uppsala

Följande ingår för närvarande i nomineringskommittén:

Emma Gustafsson, Bräcke Diakoni.

Vi önskar förslag på kandidater senast den 28 februari 2022

Förslag på kandidater och dess kontaktuppgifter skickas till:
Arbetsgivaralliansen
Anna Dicander
Fleminggatan 7
112 26 Stockholm

Tel: 08 – 545 912 05
E-post: anna.dicander@arbetsgivaralliansen.se

Frågor kring valförfarandet besvaras av undertecknad som också tar emot förslag på kanditater.

Vi kommer senare att skicka ut kallelse till stämma och branschens möte.

Boka redan idag den 26 april 2022!

Porträttbild av Anna Dicander

Anna Dicander

Titel
Rådgivare Bransch Vård och Omsorg
Telefonnummer
08-545 912 05
E-postadress