Grundläggande kurs i arbetsmiljö

Vad krävs för att skapa god arbetsmiljö på din arbetsplats?

Kostnad
2000 kr (inkl. moms)
Målgrupp
Kursen vänder sig till styrelseledamöter, chefer, HR och arbetsmiljöansvariga.
Förkunskaper
Kursen är av grundläggande karaktär.
Ort
Flera orter

Innehåll Aktuella kurstillfällen Administration av mina utbildningar

Innehåll

En grundläggande utbildning där vi går igenom arbetsmiljölagen samt andra relevanta lagar och föreskrifter på arbetsmiljöområdet. Vi kommer även diskutera hur du bäst kommer igång med det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Kursledare: Jenny Stake Fredriksson, arbetsmiljöspecialist på Arbetsgivaralliansen.

Syfte

Att ge grundläggande förståelse för området arbetsmiljö, vetskap om hur och varför arbetsmiljöarbete ska bedrivas samt genom detta underlätta för fortsatt arbetsmiljöarbete. 

Vad ingår

Kurskostnaden inkluderar för- och eftermiddagsfika, lunch samt kursmaterial.

Betalning 

Betalning ska ske senast 10 dagar efter erhållen faktura.

Transporter och logi

Deltagarna ansvarar själva för bokning av resa och logi samt kostnader för detta.

Återbud eller ändring av anmälan

Meddela Arbetsgivaralliansen omgående när anmälan ändras eller dras tillbaka. Vid återbud mellan en-fyra veckor före kursstart debiteras halva kursavgiften. Vid återbud senare än en vecka före kursstart eller om kursdeltagaren uteblir, debiteras hela avgiften. Anmälan kan överlåtas på annan person i medlemsföretaget.

Aktuella kurstillfällen

Torsdag 12 september

10:00-16:00

Stockholm

Anmälan

Torsdag 24 oktober

10:00-16:00

Göteborg

Anmälan

Torsdag 21 november

10:00-16:00

Stockholm

Anmälan

Administration av mina utbildningar

Återbud eller ändring av anmälan

Meddela Arbetsgivaralliansen omgående när anmälan ändras eller dras tillbaka. Vid återbud mellan 1-4 veckor före kursstart debiteras halva kursavgiften. Vid återbud senare än 1 vecka före kursstart eller om kursdeltagaren uteblir, debiteras hela avgiften. Anmälan kan överlåtas på annan person i medlemsföretaget.

Ange den e-postadress som användes i anmälan så får du en länk skickad till dig. Där kan du se vilka utbildningar du är anmäld till, ladda ner utbildningsmaterial och avanmäla dig.