Webinar – Avtalsinformation Vård och Omsorg

Inspelat webinar med avtalsinformation för medlemmar inom Vård och Omsorg.

Den 30 augusti 2023 höll Arbetsgivaralliansens rådgivare och förhandlare Anna Dicander och Jan-Eric Rönngren ett webinar med avtalsinformation med hänsvisning till det nya kollektivavtalet för medlemmar inom Vård och Omsorg.

Bland annat förklarade de nya förändringarna gällande dygnsvia och flexpension.

Aktuella kurstillfällen

Det finns inga aktuella kurstillfällen.

Administration av mina utbildningar