Webinar – ditt rehabiliteringsansvar som arbetsgivare

Vilka skyldigheter har du som arbetsgivare när en anställd blir långtidssjukriven? Och vilket ansvar bär den som är sjukskriven?

Kostnad
200 kr (inkl. moms)
Ort
Via Teams

Innehåll Aktuella kurstillfällen Administration av mina utbildningar

Innehåll

Rehabiliteringsprocessen

När en anställd blir långtidssjukskriven väcks ofta frågan om hur långt rehabiliteringsansvaret sträcker sig hos arbetsgivaren och vad den anställda själv behöver göra i förhållande till sitt tillfrisknande och återgång till jobbet.

I det här webinariet får du en övergripande genomgång om rehabiliteringsprocessen, om arbetsgivarens skyldigheter och ansvar, men också gränser.

 

Webinariet leds av vår arbetsmiljöexpert Jenny Stake Fredriksson

Välkommen!

Aktuella kurstillfällen

Fredag 11 oktober

11:30-13:00

Via Teams

Anmälan

Onsdag 13 november

08:30-10:00

Via Teams

Anmälan

Administration av mina utbildningar