Svåra samtal

En stor del av ditt jobb som arbetsgivare och chef handlar om kommunikation och samtal med dina medarbetare. Ibland behöver du även hålla samtal som du kanske drar dig för men som är nödvändiga.

Kostnad
200 kr (inkl. moms)
Målgrupp
Arbetsgivare och chef
Förkunskaper
Inga
Ort
Via Teams

Innehåll Aktuella kurstillfällen Administration av mina utbildningar

Svåra samtal kan handla om konflikter eller andra motsättningar som du behöver hantera på ett professionellt och respektfullt sätt för att skapa trygghet för dina anställda.
I den här digitala kursen kommer vi att gå igenom vad du behöver tänka på inför samtalet och vad som kan hända under ett samtal. Efter avslutad kurs kommer du ha en ökad förståelse och verktyg när det där samtalet väl kommer.

Kursledare: Jenny Stake Fredriksson, arbetsmiljöexpert på Arbetsgivaralliansen.

Välkommen!

Plats
Kursen hålls via Teams, du får länken dagen innan.

Anmälan
Om du får förhinder och lämnar återbud senare än tre dagar före kursen måste vi ta ut en avgift på 200 kronor för att täcka våra omkostnader.

 

Aktuella kurstillfällen

Tisdag 14 maj

08:30-10:00

Via Teams

Tisdag 24 september

08:30-10:00

Via Teams

Anmälan

Fredag 15 november

08:30-10:00

Via Teams

Anmälan

Administration av mina utbildningar