Arbetsmiljöarbete för handeln (distans)

Webbutbildning i arbetsmiljöfrågor för handeln.

Handels arbetsmiljökommitté, HAK, har tagit fram en grundutbildning i dagliga frågor om arbetsmiljö inom handeln. På ett enkelt och stimulerande sätt lär du dig och får svar på många specifika frågor. Du kan direkt praktisera det du lärt dig i utbildningen. Är du chef får du dessutom veta vilket ansvar du har och tips på hur du kan arbeta vidare. Gemensamt kan ni göra mer än ni tror för att bidra till en bättre arbetsmiljö oavsett om ni arbetar på kontor, i lager eller butik.

Aktuella kurstillfällen

Det finns inga aktuella kurstillfällen.

Administration av mina utbildningar