Arbetsmiljö

Vad krävs för att skapa god arbetsmiljö på en arbetsplats?

Kostnad
2000 kr (inkl. moms)
Målgrupp
Kursen vänder sig till styrelseledamöter, chefer, HR och arbetsmiljöansvariga.
Förkunskaper
Kursen är av grundläggande karaktär.
Ort
Flera orter

Innehåll Aktuella kurstillfällen Administration av mina utbildningar

Innehåll

Viktig information om kurstillfället den 20 januari!

Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och därför kommer kursen den 20 januari hållas digitalt. Det innebär också att kursen blir kortare (09.30-15.00 med en timmes paus för lunch). Den digitala kursen har ett tillfälligt reducerat pris på 500 kr.

Detta är en grundläggande utbildning där vi går igenom Arbetsmiljölagen samt andra relevanta lagar och föreskrifter på arbetsmiljöområdet. Vi kommer även diskutera hur man bäst kommer igång med det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Syfte

Att ge grundläggande förståelse för området arbetsmiljö, vetskap om hur och varför arbetsmiljöarbete ska bedrivas samt genom detta underlätta för fortsatt arbetsmiljöarbete. 

Tid

Kl. 10-16.00

Vad ingår

Kurskostnaden inkluderar för- och eftermiddagsfika, lunch samt kursmaterial.

Betalning 

Betalning ska ske senast 10 dagar efter erhållen faktura.

Transporter och logi

Deltagarna ansvarar själva för bokning av resa och logi samt kostnader för detta.

Återbud eller ändring av anmälan

Meddela Arbetsgivaralliansen omgående när anmälan ändras eller dras tillbaka. Vid återbud mellan 1-4 veckor före kursstart debiteras halva kursavgiften. Vid återbud senare än 1 vecka före kursstart eller om kursdeltagaren uteblir, debiteras hela avgiften. Anmälan kan överlåtas på annan person i medlemsföretaget.

Aktuella kurstillfällen

Torsdag 12 september

10:00-16:00

Stockholm

Anmälan

Torsdag 24 oktober

10:00-16:00

Göteborg

Anmälan

Torsdag 21 november

10:00-16:00

Stockholm

Anmälan

Administration av mina utbildningar

Ange den e-postadress som användes i anmälan så får du en länk skickad till dig. Där kan du se vilka utbildningar du är anmäld till, ladda ner utbildningsmaterial och avanmäla dig.