Webinar: Avstämning till Tillväxtverket - så här gör du

Du som ansökt om ekonomiskt stöd hos Tillväxtverket måste efter tre månader, efter det att stödet blivit beviljat, göra en avstämning. Här går vi igenom hur du ska gå till väga.

Maria Liljedahl, Förhandlingschef Arbetsgivaralliansen går igenom vad du som arbetsgivare behöver göra, i det fall ni fått stöd beviljat från Tillväxtverket.

Aktuella kurstillfällen

Det finns inga aktuella kurstillfällen.

Administration av mina utbildningar