Kompetenshöjande moduler för Vård och Omsorg – andra omgången

Arbetsgivaralliansen och Trygghetsrådet (TRS) erbjuder kompetensutveckling för att stärka idéburen vård och omsorgs utveckling. En serie moduler som anpassas efter just er organisation.

Nu startar TRS andra omgången av sin serie kompetenshöjande insatser för organisationer inom idéburen vård och omsorg. Kvalitetssäkring av ledningsfunktioner, social hållbarhet med fokus attraktiva arbetsplatser, Social Return on Investment (SROI), förändringsledning och mer verksamhet för pengarna – det är fem kompetensområden som är särskilt viktiga för organisationer i er bransch. I våras avslutades den första omgången och nu erbjuder TRS samma moduler en gång till för alla anslutna medlemmar inom idéburen vård och omsorg.

Till skillnad från förra omgången är modulerna nu helt fristående för att ni ska få mer tid till mentorskap och kunna genomföra en förankring i er organisation. Alla modulerna har samma uppbyggnad och TRS gör en förstudie av er organisation samt tilldelar er en processledare för att säkerställa att behoven tillgodoses utifrån temat för modulen. 

Teman för modulerna:

  • Kvalitetssäkra ledningens arbete
  • Social hållbarhet med fokus på att skapa och upprätthålla en attraktiv arbetsplats
  • SROI – Social Return On Investment, ett verktyg för att förmedla den samhällsnytta som organisationen bidrar med både ekonomiskt och socialt
  • Förändringsledning i idéburna organisationer
  • Mer verksamhet med samma resurser – att göra planer för genomförande som konkretiserar värdegrunden

Läs mer om modulerna

Vill du veta mer?

Jenny Stake Fredriksson
Arbetsgivaralliansens branschansvariga rådgivare för Bransch Vård och Omsorg
08-545 912 17
jenny.stake-fredriksson@arbetsgivaralliansen.se

Tommy Edlund
Projektledare Trygghetsrådet TRS
08-442 97 37
tommy.edlund@trs.se

Aktuella kurstillfällen

Det finns inga aktuella kurstillfällen.

Administration av mina utbildningar