Ledarskap, arbetsgivarskap och HR

Kurs i ledarskap, arbetsgivarskap och HR på Bosön utvecklingscentrum.

Inom ideell sektor och framförallt inom idrotten är kunskap i HR ofta nedprioriterat. Me den här kursen vill vi rusta chefer inom i idrottsrörelsen och ideell sektor att stärka det idéburna ledarskapet och öka kunskapen om gällande arbetsrätt och lämplig HR-strategi.

För vem?

Du har en sannolikt en chefsposition inom idrotten, exempelvis på RF/SISU gemensamma kansli, i ett distrikt, specialidrottsförbund eller i en större förening. Du kan också vara chef i en annan organisation inom civilsamhället.

Övergripande innehåll

  • Det idéburna ledarskapet
  • Arbetsrättsliga utmaningar och förutsättningar inom civilsamhället och idrotten
  • Rollfördelning: vad och hur, tjänstepersoner och förtroendevalda
  • Mitt ledarskap
  • Rörelseglädje

Kursledare

Johanna S:t Clair-Renard och Tommy Nordmark, verksamma vid nationella RF/SISU kansliet leder kursen. Expertmedverkan i form av Maria Liljedahl, jurist vid Arbetsgivaralliansen och Johan Welander, HR-konsult och författare till boken Idéburen chef. Kursen genomförs av SISU Idrottsutbildarna i samarbete med Arbetsgivaralliansen.

Tid och plats

1-3 april 2020 på Bosön utvecklingscentrum.

Kursen kostar 6400 kronor per person, priset inkluderar två övernattningar med helpension.

Anmälan

Läs mer och anmäl dig senast 28 februari på Bosöns webbplats.

Aktuella kurstillfällen

Det finns inga aktuella kurstillfällen.

Administration av mina utbildningar