UGL-utveckling av grupp och ledare

Vad styr vårt agerande i en grupp? Hur påverkas jag som individ och gruppen som helhet i olika utvecklingsfaser – och hur påverkar det gruppens arbetsresultat?

Målgrupp
Alla som i sitt arbete leder andra människor eller arbetar i grupper

Att förstå samspelet i en grupp är även en resa i att förstå sig själv. Kunskaper som påverkar ditt ledarskap, dina relationer och din förmåga att skapa goda resultat.

Utveckling av Grupp och Ledare är Sveriges mest genomförda ledarutbildning och är uppdaterad med det senaste från forskning kring grupprocesser, gruppdynamik och ledarskap med nya moment kring känslor, självkännedom och reflektion. Det är en unik resa i mänskliga relationer som ger dig insikter om dynamiska processer och inte minst om dig själv, insikter du har nytta av både ur ett ledarperspektiv och som människa.

Målgrupp är alla som i sitt arbete leder andra människor eller arbetar i grupper
 – t ex chefer, projektledare, personalansvariga och konsulter på alla nivåer inom företag eller organisationer. Utbildningen är även lämplig för medarbetare.

Innehåll

Du blir bättre på att:

  • förstå ditt eget beteende och påverkan på andra
  • förstå andras beteendemönster
  • förstå grupper och gruppers utveckling
  • ge feedback
  • hantera konflikter
  • fungera effektivare som ledare och gruppmedlem

Utbildningens omfattning

UGL genomförs under 5 intensiva dagars internat där din närvaro krävs hela tiden. Du kan gå UGL på vår egen anläggning i Kungsängen samt i Simrishamn.

Kostnad

Arbetsgivaralliansens medlemmar får femton procents rabatt på kurskostnaden för UGL, genom ett samarbete med Gällöfsta Perlan. Kost och logi tillkommer.

Aktuella kurstillfällen

Det finns inga aktuella kurstillfällen.

Administration av mina utbildningar


Relaterad information