Våra branscher

3 400 av civilsamhällets arbetsgivare finns hos oss. Med olika inriktningar och olika behov. De har en sak gemensamt, vi reder ut deras frågetecken!

Våra medlemmar med drygt 51 000 anställda drivs av ett ideellt eller idéburet engagemang och använder överskottet för att förbättra sin verksamhet – civilsamhällets arbetsgivare. Hos oss är de indelade i följande branscher:

Bransch Ideella och Idéburna Organisationer

Vissa organisationer drivs av en önskan att förändra världen, andra arbetar för att ta tillvara medlemmarnas gemensamma intressen. I denna bransch finns en stor variation av medlemmar, till exempel politiska partier, SOS-Barnbyar, Hoppets Stjärna, Svenska Jägareförbundet och Sveriges Förenade Studentkårer.

Bransch Idrott

De flesta människor är engagerade i den svenska idrottsrörelsen på ett eller annat sätt, som utövare eller åskådare. Idrott är också Arbetsgivaralliansens största bransch. Här återfinns såväl stora riksorganisationer som mindre idrottsföreningar. Några exempel är Riksidrottsförbundet, Svenska Fotbollförbundet och Friskis & Svettis.

Bransch Trossamfund och Ekumeniska Organisationer

Medlemmarna tillhör olika trosinriktningar, men gemensamt för dem alla är behovet av stöd i arbetsgivarfrågor. Bland medlemmarna finns Evangeliska Fosterlandsstiftelsen, Judiska församlingar, Equmeniakyrkan, Frälsningsarmén, Pingströrelsen, Evangeliska Frikyrkan, Svenska Alliansmissionen, Romersk-katolska kyrkan och Sveriges Kristna Råd.

Bransch Upplevelse och Kultur

Med ett unikt branschavtal ser vi till att underlätta vardagen för våra arbetsgivare då mer än karuseller och underhållning ska fungera. Medlemmarna består bl.a. av Universeum och Cirkus Cirkör.

Bransch Utbildning och Folkbildning 

Nästan alla folkhögskolor, liksom vissa högskolor och friskolor tillhör branschen. De erbjuder ett stort och skiftande kursutbud och har ett likartat behov av stöd i arbetsgivarfrågor. Exempel på medlemmar är Furuboda folkhögskola, Utbildning Nord och Teologiska Högskolan.

Bransch Vård och Omsorg

Idéburen vård förknippas med denna bransch. Medlemmarna är privata vårdgivare som inte styrs av vinstintressen. Deras verksamhet är allt från behandlingshem av olika slag till äldreomsorg och vård i livets slutskede. Bland medlemmarna finns till exempel Bräcke diakoni, Frälsningsarméns Socialtjänst och Hela Människan.