Ansvarsförsäkring - ny medlemsförmån från den 1 januari 2018

Arbetsgivaralliansen har valt att från den 1 januari 2018 försäkra samtliga medlemmar i en grupplösning hos Folksam.

VD- och styrelseansvarsförsäkringen ingår, från den 1 januari 2018, i medlemskapet och ersätter personligt  skadeståndsansvar för styrelse och ledande beslutsfattare.

Denna typ av kollektiv försäkring kan både vara förmånligare och mer omfattande, då de kan inkludera föreningar och organisationer som annars kan ha svårt att teckna detta försäkringsskydd individuellt.

– De styrelseansvarsförsäkringar som finns på marknaden erbjuds bara aktiebolag, och det är ganska komplicerat ansökningsförfarande. Genom en kollektivförsäkring får alla medlemmar oavsett juridisk form tillgång till ett bra basskydd, säger Hans-Göran Elo, förbundsdirektör Arbetsgivaralliansen.

Du som medlem kan på detta sätt trygga skyddet för styrelsen, vilket gör det lättare att rekrytera nya styrelsemedlemmar.

I aktiebolag och ekonomiska föreningar, så är ansvaret personligt, vilket gör det extra viktigt att trygga.

– Arbetsgivaralliansen har på detta sätt skapat en medlemsförmån, som många av medlemmarna inte har möjlighet att skaffa på egen hand, vilket känns väldigt bra, säger Hans-Göran Elo.

Försäkringarna administreras av Allians Försäkringsförmedlare och det är till dem ni vänder er vid eventuella frågor.

Vill du veta mer?
Kontakta Allians Försäkringsförmedling
på telefon 08-700 51 71 eller e-post på info@allians.com

www.allians.com

Relaterad information

Nedan kan du ladda ner produktblad för försäkringen