Arbetsgivaralliansens medlem fick rätt hos DO

Diskrimineringsombudsmannen, DO, har efter utredning beslutat att Jämshögs Folkhögskola inte brutit mot diskrimineringslagen på grund av religion eller annan trosuppfattning.

Två elever, en kvinnlig och en manlig, anmälde folkhögskolan efter att, som de uppfattat det, avskilts från en kurs efter att inte ha hälsat på personer av motsatt kön genom att skaka hand, och därmed diskriminerats på grund av sin religion.

Elevernas ståndpunkt

Den kvinnliga eleven hävdade att hon inte hälsat på en manlig pedagog genom handskakning eftersom hennes religion inte tillåter att hon hälsar på män på det sättet. Enligt henne så sade rektorn att hon inte fick komma till skolan om hon inte hälsade med handskakning. Hon bad om, och fick ett skriftligt beslut om avskiljande från rektor.

Den manlige eleven skulle anmäla sig till en kurs på folkhögskolan och hälsade då inte på en kvinnlig pedagog med handskakning, p.g.a. sin religion. Rektorn ska, enligt den manlige eleven, då ha uppgett att eleven inte var välkommen till folkhögskolan om han inte hälsade med handskakning. Han hävdar att han försökte prata med den kvinnliga pedagogen, men kunde inte, av religiösa skäl, skaka hand.

Folkhögskolans ståndpunkt

Jämshögs folkhögskola menade att det enligt skolans värdegrund är okej att inte skaka hand om man istället visar respekt på annat sätt. Att eleverna inte gick kvar på skolan hade enligt skolan andra orsaker än att de inte villa skaka hand med personer av motsatt kön. De framförde att den kvinnliga eleven konsekvent vägrat delta under introduktionsveckan och att interagera med andra kursdeltagare, utan att förklara att det var av religiösa skäl. Om hon förklarat varför hon inte ville delta, eller visat intresse att delta, hade folkhögskolan kunnat anpassa aktiviteterna.

Vad gäller den manlige eleven skulle han första dagen på höstterminen anmäla sig till en kurs. I samband med det försökte en kvinnlig pedagog, enligt folkhögskolan, hjälpa honom men han vägrade då att prata direkt till kvinnan. Han backade istället och vände sig till två manliga kursdeltagare som i sin tur fick kommunicera med kvinnan. Detta hände ytterligare en gång, då den kvinnliga pedagogen försökte hälsa på eleven. Vid ett möte med rektor erbjöds eleven provgå på folkhögskolan, utan att uttala något tvång om att eleven måste skaka hand.

DO:s beslut

DO har prövat frågan om folkhögskolans agerande har utgjort direkt respektive indirekt diskriminering. Vad gäller den manlige eleven menar DO att uppgifterna i utredningen går isär och att det inte framgår tydligt vad som hänt. Därför bedömer de att det inte är visat att eleven har utsatts för ett missgynnande i diskrimineringslagens mening. DO menar däremot att den kvinnliga eleven har utsatts för ett missgynnande i diskrimineringslagens mening, men bedömer samtidigt att utredningen inte ger stöd för att beslutet om avskiljande har haft samband med elevens religion.

Sammantaget beslutar därför DO att Jämshögs folkhögskola inte har överträtt förbudet mot diskriminering som gäller för utbildningssamordnare.