Vård och Omsorg – ny arbetsgrupp om dygnsvila

Med anledning av de nya reglerna om dygnsvila har Arbetsgivaralliansens bransch Vård och Omsorg och fackens förhandlare bildat en ny arbetsgrupp för att besluta om förändringar.

Ny arbetsgrupp 

Med anledning de nya reglerna i Sverige för att uppfylla EU:s minimikrav om dygnsvila har Arbetsgivaralliansen och fackens förhandlare bildat en arbetsgrupp för att besluta om och vilka förändringar som behövs för att avtalet ska följa EU-direktivet.

Gruppens arbete kommer att påbörjas inom kort och den tidigare tidsplanen om att vara klara den 1 december 2023 har ändrats till 15 februari 2024.

Nytt datum

Vi gick tidigare ut med informationen att implementeringen skulle ske den 1 maj, men det datumet har nu justerats till den 1 september 2024.
När anpassningarna är beslutade kommer vi att återkomma med ett datum för ett webinar där vi informerar om ändringarna, så håll utkik i vårt nyhetsbrev och på vår webbplats.