Arbetsmiljön i skolor

Ohälsosam arbetsbelastning, hot och våld, bullriga ljudmiljöer och dålig ventilation är några av arbetsmiljöproblemen i skolan, enligt en ny rapport från Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljön i drygt 30 procent av landets 6 000 kommunala och fristående skolor har inspekterats under åren 2013-2016. Inspektörer har även träffat 300 skolhuvudmän för att undersöka och föra en dialog kring rutiner som ingår i det systematiska arbetsmiljöarbetet. Arbetsgivaralliansen har ingått i den referensgrupp som myndigheten haft med parterna och elevorganisationer på grundskolans område.

Enligt Arbetsmiljöverkets rapport har nio av tio skolor brister när det kommer till det förebyggande arbetsmiljöarbetet. Bland annat saknas dokumentation som skriftliga handlingsplaner och riskbedömningar om ohälsosam arbetsbelastning.

Brister har även identifierats utifrån den nya föreskriften om organisatorisk och social arbetsmiljö som trädde i kraft 31 mars 2016. Det kan handla om en alltför stor arbetsbörda, konflikter på arbetsplatsen och våld eller hot mot personal.

En arbetsmiljöundersökning som publicerades förra året visade att två av tre grundskollärare skippar lunch, jobbar över eller tar med jobbet hem minst en dag i veckan.

Läs mer på Arbetsmiljöverkets webbplats, se länk under Relaterad information.

Relaterad information