Arbetsmiljöverket inspekterar

Antalet anmälningar om hot och våld på vård- och omsorgsboenden ökar och nu inspekterar Arbetsmiljöverket kommunala och privata vård- och omsorgsboenden med fokus på just hot och våld. Inspektionerna pågår mellan mars-december 2024.

Till följd av ökat antal anmälningar genomför Arbetsmiljöverket inspektioner av  kommunala och privata vård- och omsorgsboenden med fokus på hot och våld. Inspektionerna pågår mellan mars-december 2024.

Förebygga

Som arbetsgivaren ska du säkerställa att boendet har anpassade rutiner och system för att regelbundet genomföra undersökning och riskbedömning. Läget kan ändras snabbt; en brukares tillstånd förändras, eller om det flyttar in en ny brukare, och då ska en ny riskbedömning genomföras.

 

Tillräckligt med stöd

Se till att din personal har fått introduktion, har rätt kunskap och tillräckliga instruktioner för att utföra riskfyllda arbetsuppgifter. Annars får de inte utföra dem.

Du behöver säkerställa att rutiner finns kring rapportering av tillbud och kunskap om hur dina medarbetare ska agera om något inträffat.

Det behöver finnas tillräckligt med stöd för dina medarbetare som befinner sig i en arbetsmiljö där det kan finnas risk för hot och våld.

 

Läs mer om hur en inspektion går till

Läs mer om arbetsmiljö i Arbetsgivarguiden

Arbetsgivaralliansens kurser i arbetsmiljö