Årsuppgiftsinsamling 2024

Nu är det dags att lämna in era årsuppgifter. Uppgifterna ska lämnas senast den 29 februari och ligger till grund för beräkningen av er medlems- och serviceavgift.

Arbetsgivaralliansen samlar årligen in uppgifter om antal anställda och sammanlagda årslönesumma. Uppgifterna ligger till grund för beräkningen av er medlems- och serviceavgift. OBS! Det är inte samma uppgifter som ni lämnat i lönestatistikinsamlingen. 

Undantagna i denna insamling

Om ni tillhör Pingst, Romersk-katolska kyrkan, Svenska Alliansmissionen, Evangeliska frikyrkan, klubbar inom svensk elithandboll, SHL, HockeyAllsvenskan, Elitfotboll Dam eller SEF lämnar ni uppgifter vid ett senare tillfälle.

Vilka uppgifter gäller det?

Antal personer anställda under 2023
Uppge alla anställda som omfattas av branschavtalet, oavsett anställningsform, som haft en anställning under 2023.

2023 års sammanlagda bruttolönesumma
Samtliga ersättningar och förmåner för anställda som omfattas av branschavtalet ska tas med, oavsett anställningsform.

Lönesumman är den som ni har lämnat på kontrolluppgiften till Skatteverket för de anställda, arvoderade ska ej räknas med.

Var ska uppgifterna lämnas?

Uppgifterna lämnas via Arbetsgivaralliansens webbplats. Den som är angiven kontaktperson och som har administratörsrättigheter för organisationen kan lämna uppgifter.

1. Logga in här webbplatsen och klicka därefter på Mina sidor högst upp till höger.

2. Då öppnas inloggningspanelen, där länken ”Lämna årsuppgifter” finns. Om du inte ser någon länk, så har du inte administratörsrättigheter. Klicka då istället på länken "Se verksamhetens användare" för att ta reda på vem som är angiven kontaktperson i er verksamhet.image6o5km.png

Rapportera för fler verksamheter

Om du är registrerad för flera verksamheter kan du rapportera in årsuppgifter för alla dessa. Du kan växla mellan verksamheterna i inloggningspanelen.

Kontrollera organisationens e-postadress

Arbetsgivaralliansen skickar all viktig arbetsgivarinformation per e-post. Därför ber vi dig kontrollera verksamhetens e-postadress vid årsuppgiftsinlämningen. Stämmer uppgifterna kan du gå vidare. Annars rättar du e-postadressen och klickar på "Uppdatera".

OBS! Det är inte din personliga e-postadress vi söker, utan den e-postadress som i första hand ska användas för att kontakta er organisation.

Faktura per e-postadress 

Kontrollera att ni har lämnat en e-postadress ifall ni önskar få fakturan skickad till er elektroniskt.

Vad händer om inte årsuppgifterna lämnas i tid?

Om ni inte lämnar aktuella årsuppgifter så görs en automatisk uppräkning av medlems- och serviceavgiften. Det kan innebära en högre avgift för er som medlem. 

Vad händer om organisationen inte längre har någon anställd eller verksamhet?

Om organisationen inte längre har någon anställd eller verksamhet och därför vill gå ur Arbetsgivaralliansen, ska ni snarast skicka in en uppsägning där det framgår från vilket datum som verksamheten upphört. Är ni inte längre arbetsgivare kan medlemskapet upphöra direkt.

Jag har glömt mitt lösenord till webben

Klicka på Logga in och därefter "Glömt lösenord". Då skickas en återställningslänk till din e-post så att du kan välja ett nytt lösenord.

Behöver du hjälp med att få inloggningsuppgifter kontakta support@arbetsgivaralliansen.se eller ring vår webbsupport på telefon 010-288 15 99.

Frågor kring årsuppgiftsinsamlingen

Har du frågor kring årsuppgiftsinsamlingen, kontakta webbsupporten på support@arbetsgivaralliansen.se eller telefon 010-288 15 99.  

Stort tack för din medverkan!