Maria Liljedahl ny branschansvarig för Upplevelse och Kultur

Maria Liljedahl är sedan tidigare ansvarig rådgivare för bransch TRIA. Nu tar hon även över ansvaret för Upplevelse och Kultur.

Maria har lång erfarenhet av arbetsrättsfrågor och förhandlingar. Innan hon började som rådgivare på Arbetsgivaralliansen var hon förbundsjurist på arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst, och dessförinnan på Visita.

Anna Dicander, som varit branschansvarig för Upplevelse och kultur, fortsätter som ansvarig för bransch Idrott.