Ny checklista för att förebygga sexuella trakasserier

Alla arbetsgivare är skyldiga att förebygga och motverka sexuella trakasserier i verksamheten. Prevent har tagit fram en ny checklista som stöd i arbetet.

Checklistan är webbaserad och kan användas för att öka kunskapen om arbetsmiljö, sexuella trakasserier och lagkrav. Den är tänkt att användas av ansvarig chef eller arbetsledare tillsammans med skyddsombud eller annan facklig företrädare.

Checklistan är baserad på de lagar och föreskrifter som styr området: diskrimineringslagen, arbetsmiljölagen och föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och organisatorisk och social arbetsmiljö. Till frågorna i listan finns tips och råd och hänvisningar vidare till fördjupande information.

Konkreta tips och exempel

Diskrimineringsombudsmannen och Arbetsmiljöverket har tillsammans tagit fram en broschyr med fördjupande kunskap om sexuella trakasserier och information om lagens krav. Broschyren "Mellan den som utsätts och den som utsätter står du" innehåller även konkreta tips och exempel på situationer du som arbetsgivare kan ställas inför.

Mer råd och stöd på webben

rådgivningssidorna här på webben hittar du mer information och råd och stöd om trakasserier och diskriminering.