Evenemangsstöd 2021

Regeringen har infört ett nytt ekonomiskt stöd till arrangörer av evenemang som planerats genomföras mellan juni och december 2021, men som ställs in eller begränsas på grund av covid-19.

Varför införs stödet?

Många arrangörer av evenemang och deras leverantörer har drabbats hårt av restriktionerna kopplade till covid-19. Här lyfter regeringen särskilt arrangörer av evenemang som är en allmän sammankomst eller offentlig tillställning enligt ordningslagen, exempelvis kultur- och sportevenemang, mässor, marknader och evenemang inom det civila samhället.

Evenemangsstödet syftar till att arrangörer av evenemang som kräver framförhållning och medför planeringskostnader ska våga planera för att genomföra evenemang när smittläget tillåter.

Vilka evenemang kan få stöd?

  • Evenemanget ska vara planerat att genomföras under perioden juni till december 2021
  • Evenemanget kan antingen arrangeras vid ett tillfälle eller som en sammanhållen serie under en avgränsad tid
  • Evenemanget ska rikta sig till minst 250 antal deltagare
  • Vad gäller idrottsevenemang så riktar sig stödet till evenemang utanför idrottsrörelsens ordinarie träningsverksamhet eller tävlingsverksamhet, till exempel motionslopp och cuper
  • Du kan bara söka stödet om evenemanget inte kan genomföras eller måste begränsas i stor utsträckning till följd av restriktioner med anledning av covid-19

Hur mycket stöd kan du få?

Stöd lämnas för kostnader som är direkt nödvändiga för evenemanget och som har uppstått efter den 1 januari 2021. För att stödet inte ska krocka utifrån ett statsstödsperspektiv kan stöd inte lämnas för fasta kostnader som omfattas av omställningsstödet (exempelvis hyresstöd).

Stödet uppgår till 70 procent av de kostnader som inte täcks av intäkter eller andra stöd. Maxbeloppet är 17,5 miljoner kronor och gäller per stödmottagare, inte per evenemang.

Hur söker du stödet?

Skatteverket är handläggande myndighet för stödet och fattar beslut om bestämmelser kring den praktiska handläggningen. Från den 10 augusti är det möjligt att elektroniskt registrera evenemang och därefter ansöka om stöd hos Skatteverket.

Ansök om evenemangsstöd här (Skatteverket) >>