Fler familjekonstellationer får rätt till föräldrapenning

En förälders sambo ska kunna få föräldrapenning och vara föräldraledig utan krav på tidigare äktenskap eller gemensamma barn. Det röstade riksdagen ja till i slutet av november.

Lagändringarna börjar gälla den 1 juli 2019 med vissa övergångsbestämmelser. Förslaget är tänkt att ge ökad flexibilitet och möjlighet för fler vuxna med föräldraansvar att ta omvårdnadsansvar vilket kan ge positiva effekter på barns välmående och uppväxtvillkor.

Föräldrapenning vid inskolning och besök hos mödravården

Redan den 1 januari träder nya regler i kraft som rör föräldrapenningen. Båda föräldrarna får föräldrapenning för att följa med till mödravården och nya regler gör det lättare att få föräldrapenning för att delta vid inskolning.
Nya regler föräldrapenning