Föreskrifter om basal hygien förtydligas

Socialstyrelsens föreskrifter om basal hygien i vård och omsorg förtydligas och utökas från och med den 1 januari 2016.

Från och med 1 januari 2016 förtydligas och utökas föreskrifterna (SOSFS 2015:10) för att minska smittspridning och vårdrelaterade infektioner. Samma hygienregler som redan gäller i sjukvården ska då gälla vid arbete inom hemtjänsten, särskilda boenden och vissa LSS-boenden. Det gäller dock inte inom personlig assistans. 

Den som får vård och omsorg ska inte behöva drabbas av smitta. Socialstyrelsens föreskrifter förtydligar hur personalen ska arbeta för att uppnå detta, exempelvis hur händerna ska göras rena och att arbetskläder ska vara kortärmade och bytas minst en gång om dagen. Kläderna får endast bäras på jobbet.

Regelverket innehåller även bestämmelser om när och hur skyddskläder och skyddshandskar måste användas. Föreskrifterna ska tillämpas i många olika typer av verksamheter. Varje verksamhet behöver analysera vilka rutiner som behöver i just deras verksamhet för att uppfylla kraven på basal hygien enligt föreskrifterna.