Förlängt stöd för korttidsarbete

Regeringen förslår att stödet för korttidsarbete förlängs med tre månader: juli, augusti och september. Om förslaget går igenom beräknas det träda i kraft 29 juni 2021.

Anledningen till att stödet förlängs är för att rädda fler jobb inom utsatta branscher, särskilt hotell- och restaurangbranschen och besöksnäringen där många företag drabbas särskilt hårt av restriktionerna kopplade till Coronapandemin. Förslaget läggs fram i en extra ändringsbudget och beräknas träda i kraft 29 juni 2021.

Fortsatt permittering upp till 80 procent

Under de tre nya stödmånaderna kommer företag kunna permittera anställda upp till 80 procent av arbetstiden. Staten står fortsättningsvis för 75 procent. Under förlängningen kommer april 2021 räknas som den så kallade jämförelsemånaden. Det är en förändring jämfört med hur reglerna ser ut i dag och gör så att även personal som har nyanställts under krisen ska kunna omfattas av stödet.

Avtalen om korttidsarbete förlängs

Arbetsgivaralliansen är överens med alla fackliga motparter om att prolongera (förlänga) korttidsavtalen, men väntar fortfarande på underskrift från några av dem. Alla avtal kommer att vara på plats till 1 juli 2021.