Förslag på fyllnadsval till TRIA:s branschkommitté

Ledamot Karolina Bergom Larsson i TRIA:s branschkommitté har meddelat att hon tänker ställa sin plats till förfogande på grund av tidsbrist. Nomineringskommittén föreslår nu ett så kallat fyllnadsval för att ersätta Karin fram till årsstämman 2020.

Ledamöterna väljs för 2 år och kommittén ska bestå av minst 5 och max 8 ledamöter. Branschkommitténs ordförande är den ledamot som sedan väljs in i arbetsgivaralliansens styrelse. På stämman våren 2020 blir det dags att välja nya ledamöter.

Branschkommittén består i dag av sju ledamöter som valdes på årstämman den 26 april 2018:

  • Ordförande Ilve Steiber, Ekobanken
  • Andreas Schlumpf, Solåkrabyn
  • Karolina Bergom Larsson, Kristofferskolan
  • Mia Engström, Lunds Waldorfskola
  • Linda Löf, Mora Park
  • Rüdiger Neuschütz, Telleby verkstäder
  • John Östlund, Hagastiftelsen

Då ledamot Karin Bergom Larsson frånsäger sig sitt uppdrag behöver nomineringskommittén föreslå ett fyllnadsval för henne fram till stämman 2020. Nomineringskommittén föreslår även att TRIA:s branschkommitté utökas med en ledamot. Med 8 ledamöter från olika verksamhetsområden inom TRIA kommer kommittén att bli mer representativ för branschen som helhet.

Nomineringskommittén föreslår följande två personer som nya ledamöter:

  • Margit Duerell, förskolechef Mikaela Waldorfbarnstuga, samt tidigare rektor på Mora Park och Johannaskolan
  • Sofia Edgren, verksamhetschef Viktoriagården, samt styrelseledamot på Rudolf Steinerstiftelsen för socialterapi och läkepedagogik

Fyllnadsvalet hålls på Arbetsgivaralliansens styrelsemöte den 22 maj. Frågor kring valet besvaras av Maria Rehnborg i nomineringskommittén, hon nås på 0730-94 00 42.

TRIA:s branschkommitté och nomineringskommitté