Framtidssäkra verksamhetens kompetens

Vilken kompetens behöver din organisation om fem år? Använd TRS professionella stöd att analysera ert nuläge och säkerställa rätt kompetens för framtiden.

Förändringar i vår omvärld gör att många verksamheter behöver bli bättre på att snabbt anpassa och utveckla sin kompetens. För dig som är medlem i Arbetsgivaralliansen erbjuder TRS stöd att analysera ert nuläge och hjälper er i arbetet med att säkerställa rätt kompetens i framtiden.

TRS ser att många arbetsgivare har ett behov av att jobba med sin kompetensutveckling och hitta en systematik för att själva sörja för framtida kompetensbehov. Vi hjälper till med metoder för att säkerställa att det är rätt saker som ni kommer fram till. Med hjälp av TRS rådgivare görs en översyn av verksamheten och sedan får din organisation verktyg och metoder för att själva jobba vidare.

Annika Hamrin, verksamhetschef på TRS (foto)

Hur ser stödet ut?

TRS erfarna rådgivare ger er verktygen att hitta och ta tillvara drivkraft, motivation och engagemang i verksamheten. Efter insatsen kommer ni att implementera, utvärdera och förbättra ert arbete med kompetensutveckling – för att stå starka inför förändringar i omvärlden.

Insatsen kan omfatta hela organisationen, en grupp eller speciella roller i er organisation. Arbetet sker i ett antal workshops kombinerat med arbetsgruppsmöten och eget arbete i organisationen. TRS rådgivare är med på resan, där ni arbetar med er kompetensplanering strategiskt, systematiskt och långsiktigt.

Så tar ni del av stödet

Som medlem i Arbetsgivaralliansen är er organisation ansluten till trygghetsrådet, TRS, vilket betyder att ni kan göra en ansökan. I er ansökan vill TRS gärna att ni kortfattat beskriver de utvecklingsbehov ni ser och formulerar ett problem eller en utmaning ni har i organisationen.

Här läser du mer om stödet och skickar in en ansökan >>

 

TRS har lång erfarenhet av att hjälpa organisationer stärka sin förmåga att arbeta med kompetensutveckling. Vi har tagit fram funktionella arbetssätt och metoder för att driva en hållbar och livskraftig verksamhet på lång sikt. Ni får med er värdefulla verktyg och en strategi särskilt anpassad för just er verksamhets framtida behov av kompetens.

Annika Hamrin, verksamhetschef på TRS

 

Mer om TRS arbete med verksamhets- och kompetensutveckling >>