Fullmakter givna till Huvudmannaförbundet upphör

Information till medlemmar inom branschen TRIA.

Medlemmar har möjlighet att avtala om undantag från basplanen SAF-LO för att Prometheus ska vara förvaltare av tjänstepension för alla medarbetare som inte själva gör ett aktivt val. Detta görs genom att ett lokalt kollektivavtal tecknas av medlemmen direkt med berörda fackförbund på arbetsplatsen. För hjälp och stöd i avtalstecknade kontakta gärna oss på Arbetsgivaralliansen.

Det finns inte möjlighet att lämna fullmakt till Arbetsgivaralliansen att företräda arbetsgivaren i den lokala förhandlingen.