Helena Esbjörnsson är Arbetsgivaralliansens ledarstipendiat 2020

Arbetsgivaralliansens ledarstipendium för 2020 delades ut vid Arbetsgivaralliansens stämma den 26 april 2022.

Helena är rektor vid Munka folkhögskola, där omkring 200 personer studerar samt omkring 60 personer vid filialen som ligger i Perstorp.
Hon är dessutom internatföreståndare och har nära kontakt med deltagarna på skolan.

I sin roll som rektor inspireras Helena av olika verksamhetsformer. Hon lägger stort fokus på "vi-känsla" på arbetsplatsen - skolans nya vision speglar detta tydligt. Hon är inte rädd för att fatta obekväma beslut - övergång till semestertjänst på skolan är ett exempel på ett sådant beslut.

Helena inspirerar både medarbetare och deltagare på skolan och är synlig i verksamheten och i media. Hon uppmuntrar till självständigt arbete och ser gärna att medarbetare tar egna initiativ. Med Helena som chef så vågar medarbetarna att avancera och blir det fel ger hon konstruktiv feedback så att de växer och vågar fortsätta att ta egna initiativ. Helena är en chef som driver medarbetarna framåt, genom krissituationer såsom covid-19, och utvecklar verksamheten tillsammans med personalen. Helena är väldigt tydlig med att alla i personalstyrkan är lika viktiga för att verksamheten ska må bra och utvecklas i framtiden. Kommunikation är viktigt för Helena, så pass viktigt att hon försåg verksamheten med en kommunikatör inför skolstarten, höstterminen 2021. Tillsammans utvecklar de nu skolans mediaprofil och stärker kommunikationen med skolans medarbetare och deltagare.

Tack vare Helena så tycker medarbetare på skolan att det är roligt att åka till jobbet varje dag - när man trivs gör man också ett bra jobb.

Det är medarbetare vid Munka folkhögskola som nominerat Helena till Arbetsgivaralliansens ledarstipendium.

Mer information om Munka folkhögskola https://www.munkafolkhogskola.se/

Styrelsens motivering 

Helena är en banbrytande ledare som ofta tänker utanför ramarna.
Hon inspirerar och uppmuntrar sina medarbetare till självständigt arbete vilket får människor att växa. Hon är en person som ser alla och är mån om att alla mår bra samtidigt som hon vågar ge konstruktiv feedback.
Med sitt tydliga ledarskap får hon sin verksamhet att
blomstra och stå redo för framtiden.

Helena är en mycket värdig mottagare av Arbetsgivaralliansens ledarstipendium 2020.

_______________________________________________ 

Arbetsgivaralliansens stipendium delas varje år ut till en person i ledande ställning. Hen ska vara en god förebild som ledare och verka för det civila samhället. 

Tidigare stipendiater:
Tina Youssef (2019),
Inger Ashing (2018),
Ulrika Sanmark (2017),
Helene Bergstedt (2016),
Lotta Säfström (2015),
Pia Sundhage (2014),
Britten Månsson-Wallin (2013)
Marika Markovits (2012),
Karin Mattsson Weijber (2011),
Ingegerd Lusensky (2010),
Anna Iwarsson (2009),
Elisabeth Sörhuus (2008),
Alice Bah Kuhnke (2007),
Karin Wiborn (2006),
Marita Skogum (2005),
Britt-Marie Rossiter (2004),
Tilde Björfors (2003),
Marika Domanski Lyfors (2002),
Eva Önnesjö (2001),
Birgitta Notlöf (2000),
Barbro Dahlbom-Hall (1999),
Christina Odenberg (1998),
Sofia Modigh (1997),
Solveig Ternström (1996),
VictoriaAkademin (1995).