Hjälp oss förbättra avtalet för Vård och Omsorg

Bransch- och löneavtal Vård och Omsorg går ut den 30 april 2020. Under avtalsperioden har branschkommittén arbetat med att hitta utvecklingsområden inom avtalet och vill nu ha dina synpunkter.

Vi har tagit fram en enkät i syfte att ta reda på vad våra medlemmar tycker om avtalet och hur det kan förbättras. Om du vill medverka vill vi ha ditt svar senast den 29 maj 2019. Tack för hjälpen!

Svara på enkäten om bransch- och löneavtal Vård och Omsorg