Ingen diskriminering när döv nekades jobb i receptionen

En döv person nekades jobb som receptionist på tolkcentralen som drivs av Stockholms läns landsting. Arbetsdomstolen har nu slagit fast att det inte var diskriminering.

En person som är döv sökte ett vikariat som receptionist på tolkcentralen. I annonsen ställdes krav på att de sökande skulle behärska samtliga telefontekniker (inklusive taltelefoni). Personen kallades inte till intervju eftersom han på grund av att han är döv inte kan använda taltelefoni.

Fackförbundet Unionen stämde landstinget och menade att Tolkcentralen gjorde sig skyldig till direkt, indirekt diskriminering eller diskriminering genom bristande tillgänglighet. AD avslog Unionens talan och menade bland annat att kravet på att behärska taltelefoni var berättigat.

Om diskrimineringslagen

Diskrimineringslagens syfte är att motverka diskriminering och att främja lika rättigheter. Diskrimineringsförbudet täcker alla situationer som kan uppkomma mellan en arbetsgivare och en arbetssökande eller arbetstagare på en arbetsplats eller överhuvudtaget i samband med anställningen. Utöver direkt diskriminering, indirekt diskriminering och bristande tillgänglighet som var aktuellt i det här fallet, omfattar diskrimineringslagen även trakasserier, sexuella trakasserier och instruktioner att diskriminera. Arbetsgivare är skyldiga att bedriva ett förebyggande arbete med aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter.