Inom kort har vi ett huvudavtal med PTK!

Vi är glada att kunna meddela att förhandlingarna om att träffa ett huvudavtal mellan Arbetsgivaralliansen och PTK närmar sig sitt slut. Det formella beslutet kommer att tas när Arbetsgivaralliansen förhandlingsdelegation träffas i april.

Maria Liljedahl, förhandlingschef på Arbetsgivaralliansen, hur går det med Arbetsgivaralliansens förhandlingar med PTK om ett huvudavtal?

– Förhandlingarna går enligt plan och att vi närmar oss att gå i mål.

När tror du att vi har ett påskrivet huvudavtal?

– Arbetsgivaralliansens förhandlingsdelegation kommer att träffas den 12 april och då hoppas jag att vi får ett mandat att slutföra förhandlingarna. 

Kan du nämna något som varit särskilt viktigt i förhandlingarna med PTK? 

– Jag vill gärna lyfta våra konstruktiva och duktiga förhandlare som har varit våra motparter på PTK. Det har också varit av stor betydelse att vi har ett eget trygghetsråd TRS, vilket i princip är en förutsättning för att få ett huvudavtal.

Här kommer vi att löpande uppdatera informationen om huvudavtalet

Jag vill gärna lyfta våra konstruktiva och duktiga förhandlare som har varit våra motparter på PTK.

Maria Liljedahl