Nya regler om tidsbegränsade anställningar

Från och med den 1 maj 2016 träder en kompletterande inlasningsregel i kraft.

Den nya regelns innebär att inlasning sker om en allmän visstidsanställning (ej vikariat eller andra typer av anställningsformer) pågår i mer än två år under en period då allmänna visstidsanställningar, vikariat och säsongsanställningar har följt på varandra, utan beaktande av femårsperiod.

Logga in och läs ytterligare information om de nya reglerna via länken nedan.