Korttidsarbete och semester – vad gäller?

Efter att Tillväxtverket ändrat i regelverket kring semester vid korttidspermittering, så har vi fått många frågor om det går att ändra i redan planerad semester. Arbetsgivaralliansens förhandlingschef reder ut frågan.

Den 14 maj 2020 beslutade Tillväxtverket, tvärtemot tidigare besked, att semesterdagar räknas som frånvaro och därför inte omfattas av rätt till statligt stöd.

Därför undrar nu många medlemmar om det är möjligt för arbetsgivaren att ensidigt ändra utlagd semester. Det enkla svaret är nej. Ett beslut om semesterförläggning är bindande för arbetsgivaren och medarbetarna har rätt att få ut fyra veckor sammanhängande betald intjänad semesterledighet under perioden juni – augusti. Att Tillväxtverket ändrat sina riktlinjer i efterhand ändrar dessvärre inte detta.

Frågor kring hur detta kommer att påverka er som redan sökt och beviljats stöd för en semesterperiod besvaras av Tillväxtverket.