Nya föreskrifter om medicinska kontroller från den 1 november

Från den 1 november gäller nya föreskrifter om medicinska kontroller.

Medicinska kontroller är ett samlingsnamn för olika typer av åtgärder som läkarundersökningar, hälsoundersökningar eller provtagningar som görs för att få en säker och trygg arbetsmiljö. Det handlar om att att förebygga olyckor, upptäckta tidiga tecken på ohälsa eller skydda särskilt känsliga personer. Vissa hälsoundersökningar måste göras för att en arbetstagare ska få utföra en arbetsgift.

Från den 1 november gäller nya föreskrifter för medicinska kontroller. De viktigaste förändringarna i föreskrifterna är:

  • Införande av medicinska kontroller vid så kallat handintensivt arbete. Handintensivt arbete är repetitiva rörelser som utförs i högt tempo och som kan skada muskler, senor och vävnad. Yrkesgrupper som kan komma att omfattas av de nya föreskrifterna är till exempel lokalvårdare, personer som arbetar vid löpande band med flera.
  • Ny definition av nattarbete (mellan klockan 22.00 och 06.00). Reglerna anpassas till EU-direktivet och arbetstidslagen.
  • Arbete med kvicksilver. För arbetstagare som i sitt arbete exponeras för kvicksilver i någon form ska arbetsgivaren ordna medicinska kontroller och tjänstbarhetsbedömning.

Föreskrifterna innehåller övergångsbestämmelser.

Mer om de nya föreskrifterna hos Arbetsmiljöverket.