Kommunal besöker arbetsplatser under hösten

Arbetsgivaralliansen har fått information om att Kommunal kommer att öka sin fackliga närvaro på Sveriges arbetsplatser. Anledningen är att Kommunal upplever att det finns många frågor som rör de kollektivavtal parterna förhandlade fram under pandemin.

Kommunal kommer att ta kontakt med organisationer, kommuner och regioner för att möta medlemmar, erbjuda utbildningar, men också hitta arbetsplats- och skyddsombud på arbetsplatser där det idag saknas sådana. Kontakta gärna din rådgivare om du är osäker på vad facken har rätt till.