Nya anställningsformer

Vi vill på nytt påminna er om att vi kommit överens om nya anställningsformer för tjänstemän (ej Fastighets och Kommunal) i bransch- och löneavtalet för Ideella och Idéburna Organisationer, bransch- och löneavtal för Idrott samt bransch- och löneavtal för Upplevelse och Kultur.

LAS gäller inte längre i denna del. Läs i respektive kollektivavtal under avsnittet Anställning vad som gäller just för er.

  • Ny avtalad visstid (istället för allmän visstid) samt vikariat som gäller för totalt 3 år under en period av fem år.
  • Inga begränsningar beträffande tidsbegränsade anställningar för personer över 65 år, skolungdom, studenter, doktorandtjänst samt praktikarbete. Säsongsarbete gäller på samma sätt som tidigare.
  • Provanställningar kan vid frånvaro förlängas direkt med den anställde. Provanställning avslutas med två veckors varsel för bransch Ideella. Och med fyra veckors varsel för Idrott.
  • Prövotid (typ provanställning) ingår automatiskt i anställningsformen Avtalad visstid och i anställningsformen Vikariat.
  • Över detta finns redaktionella ändringar i samtliga avtal vilket framgår genom att det är markerat med ett streck i kanten i respektive avtal.

När trädde de nya reglerna i kraft?

Nya anställningsformer gäller från och med 1 november 2017. Beträffande anställningsavtal som ingåtts före den 1 november 2017 gäller tidigare regler för sådana anställningar fullt ut. Gällande vikariat finns en särskild bestämmelse om omvandling; se i respektive avtal.

Då de nya anställningsformerna nu gäller finns uppdaterade blanketter att ladda ner, du hittar som inloggad dessa under Avtal & mallar.