Nya föreskrifter på arbetsmiljöområdet

Den 31 mars 2016 träder nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö i kraft.

Föreskrifterna gäller för samtliga verksamheter där arbetstagare utför arbete för arbetsgivarens räkning.  

Föreskrifterna ställer bland annat krav på att chefer och arbetsledare har kunskaper om hur man förebygger och hanterar ohälsosam arbetsbelastning samt kränkande särbehandling. Arbetsgivaren ska ha mål för den organisatoriska och sociala arbetsmiljön som syftar till att främja hälsa och motverka ohälsa. Arbetstidens förläggning ska inte leda till ohälsa hos arbetstagarna.

De nya föreskrifterna förtydligar arbetsmiljölagen och ska ingå i det systematiska arbetsmiljöarbetet som alla arbetsgivare är skyldiga att bedriva. 
Läs mer om föreskrifterna

Samverkan

Som arbetsgivare har du ett ansvar att samverka med dina medarbetare och skyddsombud om de regler som gäller enligt arbetsmiljölagen. 
Läs mer om skyddsombud och skyddskommittéer

Information och utbildning i arbetsmiljö

På fyra orter i mars erbjuder Arbetsgivaralliansen kortseminarier om de nya föreskrifterna.  

Våra grundkurser i arbetsmiljöarbete omfattar även frågor om organisatorisk och social arbetsmiljö.