Rapportera in avtal som är tecknade gällande Prometeus

För att verksamheter inom bransch TRIA ska kunna välja Prometheus behövs ett lokalt avtal om att Prometheus är grundval eller ett valbart alternativ.

För er som tecknat lokalt avtal angående Prometheus ska ni skicka in det till Arbetsgivaralliansen. Arbetsgivaralliansen kommer att rapportera till Fora vilka lokala avtal som finns.

Frågor

Frågor besvaras av Jonas Bergman, rådgivare bransch TRIA: 

Porträttbild av Jonas Bergman

Jonas Bergman

Titel
Rådgivare Bransch Utbildning och Folkbildning
Telefonnummer
08-545 912 08
E-postadress